BLOG

Compartir cotxe sí o no?

Blog

Compartir cotxe sí o no?

El concepte de carsharing, carpooling, car-as-a-service o, simplement, compartir cotxe és una tendència alcista que, amb molts noms i matisos, respon a la pràctica de compartir automòbil amb unes altres persones, tant per a viatges periòdics com per a trajectes puntuals. I és que compartir cotxe o fer ús de les flotes de cotxes elèctrics que es lloguen per hores —i que cada vegada es fan més presents a les grans ciutats— és una manera de desplaçar-se més eficient, més sostenible i, sobretot, més econòmica.

Precisament, la tornada a la feina i a la vida a les ciutats després de les vacances d'estiu pot ser un bon moment per replantejar-se si hi ha una manera de moure's millor, més intel•ligent i, sobretot, menys contaminant, que eviti en la mesura del possible els problemes ambientals i de qualitat de l'aire associats a l'automòbil, i que contribueixi a canviar la manera en què es gestiona el trànsit a les grans urbs.

A canvi, podrem gaudir dels beneficis d'aquesta nova manera d'utilitzar el cotxe, que són molts i molt importants: reduir la congestió de trànsit a les ciutats, facilitar els desplaçaments a persones que no tenen vehicle, millorar l'economia o disminuir els nivells de contaminació, entre d'altres.

En aquest sentit, cada 22 de setembre, des de 1998, se celebra el Dia Europeu sense Cotxes, una data en què es posa de manifest la importància de donar suport a iniciatives perquè els ciutadans no utilitzin el cotxe particular i es desplacin d'una manera més sostenible. El transport públic, el lloguer de cotxes elèctrics, la bicicleta o el gaudi de les zones de vianants són alternatives que, ara més que mai, estan promovent les autoritats europees i els governs nacionals d'una àmplia majoria dels estats membres.

Dels primers passos a l'auge del fenomen

Els primers passos del carsharing com avui el coneixem es van fer a Suïssa cap a l'any 1987. D'aleshores ençà, molts altres països d'Europa i de tot el món s'han sumat a aquesta nova alternativa de mobilitat, que només fins a l'any 2013 registrava ja, a escala mundial, més de 900.000 usuaris en unes 600 ciutats de divuit països en quatre continents.

Però l'auge d'aquesta pràctica de compartir cotxe ha de venir precedit, en realitat, d'un canvi cultural. I aquest canvi cultural prové de les noves generacions. Els joves han descobert que tenir un cotxe en propietat no solament ha deixat de ser una necessitat, sinó que, a més, els genera una despesa fixa (assegurança, manteniment, pàrquing, etc.) que no els compensa. Per això aposten per l'opció de disposar d'un vehicle només quan i on el necessiten.

L'èxit o l'estatus social que unes altres generacions relacionaven amb el fet de tenir un cotxe ha deixat d'interessar-los. La generació I —por sota dels 30-35 anys— prefereix invertir en l'acumulació d'experiències que no pas tenir béns. Un canvi cultural relacionat també amb els seus recursos econòmics, més limitats, i les ganes de viure experiències, que els ha portat a ser més enginyosos i a «invertir» la cadena de valor.

Aquests joves s'han convertit així en el que es coneix com la «generació dels arrendadors»: s'estimen més llogar una casa que comprar-la, ja que trien llibertat i flexibilitat per adaptar-se a les necessitats i les circumstàncies de cada moment; i per això són els principals promotors de l'«economia col•laborativa», convertint en una tendència en auge el fet de compartir casa o cotxe.

Per què t'has de comprar una segona residència en un lloc concret si pots gaudir d'un habitatge en qualsevol racó del món gràcies al model implantat, per exemple, per Airbnb? El mateix passa amb el cotxe. Per què m'he de comprar un cotxe si puc llogar-ne un per a trajectes concrets a la ciutat o, en el cas de trajectes llargs, compartir despeses utilitzant un dels seients lliures d'un altre conductor que vagi al mateix lloc que jo? Les opcions són moltíssimes.

Una vegada més les noves tecnologies s'han encarregat d'aportar totes les facilitats perquè aquest replantejament de la mobilitat sigui factible. Això no implica que els joves descartin completament tenir un cotxe propi, sinó que sempre pensen en com optimitzar-ne l'ús. En resum, s'imposa el consum col•laboratiu: pagar només per allò que utilitzes quan ho utilitzes. O el que és el mateix: gaudir de productes i serveis sense els lligams i les despeses que comportaria tenir-los.

L'últim recurs és compartir cotxe, perquè el medi ambient i la butxaca dels consumidors ho agraeixen. Si el teu negoci està relacionat amb el volant, podem ajudar-te. Informa-te'n aquí.


Descarrega la nostra App