Contacta amb nosaltres

Informació del client

Ets client de CaixaBank Consumer Finance?*

Si ets client de CaixaBank Consumer Finance, t'atendrem de la forma més adecuada a través de la teva àrea privada. Anar a l'àrea privada

Si encara no disposes de les teves dades d'accés a l'àrea privada, clica aquí

Dades personals

Format de DNI no acceptat
Format de text no acceptat
Format de text no acceptat
Format de text no acceptat

Dades de contacte

Format de telèfon no acceptat
Format de correu electrònic no acceptat
Seleccionar Arxiu
Cap arxiu seleccionat Format d'arxiu no acceptat. Formats permesos: .docx, .pdf, .txt, .jpg, .jpeg y .png

filfin-aceptar-politica-privacidad

Llegir i acceptar la clàusula

CaixaBank Consumer Finance tractarà les dades personals recollides mitjançant aquest formulari amb la finalitat d'atendre la seva consulta i enviar-li la informació sol·licitada.

L'interessat/La interessada pot exercir els drets previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) amb relació a les seves dades adreçant-se a CaixaBank Consumer Finance, C/Pintor Sorolla, 2-4, de (46002) València o a ejerciciodederechos@caixabankconsumer.com.