RESPONSABILITAT CORPORATIVA

Les teves il·lusions, un compromís per a nosaltres

A CaixaBank Consumer Finance financem les il·lusions i els projectes de les persones quan i on vulguin, d’una manera senzilla, àgil i responsable.

Creació de valor per als clients

CaixaBank Consumer Finance satisfà integralment les necessitats financeres del major nombre de clients mitjançant una oferta de productes adequada i completa, amb una excel·lent qualitat de servei.

Creación de valor para los clientes

Creació de valor per als partners

La relació amb els partners, comerços i concessionaris prescriptors dels nostres productes es regeix pels principis corporatius d’actuació que l’equip de CaixaBank Consumer Finance compleix i fa extensibles a tots aquells amb qui treballa, i els ajuda a potenciar el seu negoci amb solucions de finançament i contribueix, així, a aconseguir una societat més sostenible.
Més de 13.000 comerços i concessionaris fan confiança a CaixaBank Consumer Finance.

Creación de valor para nuestros partners
Diálogo con nuestros grupos de interés

Diàleg amb els grups d’interès

Mantenim un compromís de diàleg amb els grups d’interès per saber quines necessitats tenen des del punt de vista econòmic, social, ambiental i de bon govern.

 

Creixement sostenible en el mercat de crèdit al consum

L’any 2017 va acabar amb un 8,5 % més d’empleats fixos, un increment d’un 33,5 % a la cartera al tancament de l’any, un crèdit concedit incrementat en un 31,7 % i un increment en el nombre d’operacions del 62 % a CaixaBank Consumer Finance.
En el cas de CaixaBank Equipment Finance, l’augment de la cartera va ser del 16 %.

Crecimiento sostenible en el  mercado de crédito al consumo
Buen gobierno

Bon govern

CaixaBank Consumer Finace té òrgans de govern i comissions que supervisen, controlen i asseguren la independència dels comptes i l’eficàcia dels sistemes de control.

El 2017 el 99,5 % dels empleats de CaixaBank Consumer Finance van ser formats en la política de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Integritat, transparència i diversitat

Ens guien uns valors i uns principis d’actuació que marquen el nostre compromís amb la transparència i amb la publicitat responsable.

El 2017 CaixaBank Consumer Finance va rebre el certificat anual de responsabilitat social corporativa d’Autocontrol, que manifesta el compromís de l’empresa amb el màrqueting responsable.

A més, prestem serveis íntegres d’assessorament, publicitat i formació en solucions financeres, digitals i de compliment normatiu. 

Integridad, transparencia y diversidad
Medio ambiente

Medi ambient

Dins del projecte d’ambientalització de filials de CaixaBank, el 2017 CaixaBank Consumer Finance:  

- Va condicionar nous espais a Barcelona, Madrid, Sevilla iMàlaga, i els va adaptar a les noves normatives energètiques i mediambientals, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i reduir la petjada ambiental.

- Va establir mesures per implantar una cultura del reciclatge.

A través del finançament de projectes amb impacte mediambiental posititu:

- Es van promoure accions per incentivar la utilització de productes respectuosos amb el medi ambient:

Bicicleta, impulsant campanyes de finançament sense interessos.

Cotxe elèctric, dissenyant una oferta financera que en permet el pagament a terminis.

 

financiación de proyectos con impacto medioambiental
Acción social y voluntariado

Acció social i voluntariat

- Programa Prèmium. El 2017, gràcies a la contribució dels prescriptors, es va aconseguir vacunar 4.956 infants amb la fundació GAVI Alliance i es va donar material escolar a CaixaProinfància per lluitar contra la pobresa infantil.

- Experiència CaixaBank Consumer Finance. El 2017 es van donar 7.761 € a tres programes de la Fundació Vicente Ferrer: "De dona a dona", "Apadrina" i "Habitatge".

- Acords solidaris. El 2017 es van donar un total de 91.500 € a diferents projectes de l’Obra Social ”la Caixa” triats pels concessionaris.

- En la Setmana Solidària de CaixaBank van participar més de 100 empleats en accions de voluntariat.

Si vols conèixer més informació sobre la gestió de la RSC a l’empresa, pots consultar els documents següents:

Descàrrega la nostra app